De volgende speech van Rutte?

HomeGeen categorieDe volgende speech van Rutte?

Hierbij volgt een bewerking van de vaderlijke speech van Rutte om richting te geven aan het debat om een volgende crisis te voorkomen.

Goedenavond,

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons, én de rest van de wereld.
We zijn dankbaar dat de ingezette maatregelen hun vruchten af beginnen te werpen.
Ik roep u met klem op om vol te houden, met elkaar kunnen we dit virus verslaan.

Zoals ik al vertelde zijn de getroffen maatregelen ongekend voor landen in vredestijd.
En ook vanavond heb ik geen gemakkelijke boodschap voor u.
De realiteit is dat we onze manier van leven fundamenteel moeten wijzigen om een volgende crisis te voorkomen.
Dat is wat deskundigen ons nu vertellen.

Het virus is namelijk geen toeval, maar hangt nauw samen met onze levensstijl. En om een verdere verspreiding of een volgend virus te voorkomen, moeten we anders gaan leven.
Dat moet ik uitleggen.

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen.
De afname van de biodiversiteit waardoor er meer virussen komen en wilde dieren sneller in contact komen met mensen.
Onze omgang met dieren. We leven met veel mensen op deze planeet, die ook steeds meer vlees eten en meer huisdieren houden. U zult begrijpen dat de kans op verspreiding van virussen hierdoor sterk wordt vergroot.
Door de klimaatverandering wordt het warmer en verspreiden tropische ziekteverwekkers zich meer over de wereld.
Door de globalisering verspreiden mensen én virussen zich makkelijker over de wereld.
En als laatste neemt de veerkracht van de natuur en onszelf af, waardoor we minder weerbaar zijn tegen infectieziekten.

Met elkaar moeten we anders gaan leven om zulke ernstige situaties in de toekomst te voorkomen.
En hoewel dit geen makkelijk traject zal zijn, biedt het ook kansen.
Nu al laat de natuur een opmerkelijk herstel zien en veel Nederlanders staan stil bij wat werkelijk van waarde is in het leven.
Anders leven betekent niet minder genieten.
Sterker nog, door bewuster en duurzamer leven zullen we meer genieten van de wereld om ons heen.

Het zal een forse omslag zijn, met impact op ons allemaal.
Maar ook een omslag waar de natuur én wijzelf beter van zullen worden.
Het doet goed om te merken dat we de handen ineenslaan als het moet.
Blijf dat doen.
Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen.
Een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen.

Samen komen we deze moeilijke periode te boven.
Let een beetje op elkaar.
Ik reken op u.

Dank u wel.

Comments are closed.