Hoofdstuk 2 Biologisch of niet?

BIOLOGISCH OF NIET?

En een vleugje lokaal

 

Waar gaat het hoofdstuk over?

Voor veel mensen is het duidelijk dat de natuur het niet makkelijk heeft en dat de intensieve landbouw hier een rol in speelt. Maar er is wel discussie over de vraag welke stappen er nu moeten worden gezet om de landbouw te verduurzamen en of biologische landbouw wel de oplossing is.

Belangrijkste les?

Hoe voeden we de wereld in 2050? Er worden felle discussies gevoerd door boeren, wetenschappers, consumenten en beleidsmakers over de vraag hoe we de groeiende wereldbevolking duurzaam van voedsel kunnen voorzien. De ene kant zoekt de oplossing in technologische vooruitgang die de gangbare landbouw zal verduurzamen, terwijl de andere kant een terugkeer naar kleinschalige, natuurvriendelijke landbouw bepleit.

Citaat:

‘De vraag is wellicht meer of jij onderdeel uit wil maken van deze verandering of niet. Door te kiezen voor biologische landbouw laat je zien dat je bereid bent om meer te betalen voor voedsel dat met respect voor dier, mens en natuur is geteeld. Eet daarnaast ook regionaal, vers en van het seizoen om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.’

Dilemma:

‘Kies je appels uit de Betuwe of biologische appels uit Nieuw-Zeeland?’

Verrassende tip:

Doe je boodschappen op de fiets en maak meer verschil dan je denkt.
Het heeft weinig zin om met de auto naar lokale boer te gaan om daar een courgette te kopen die lokaal geproduceerd is. Grote kans dat je in totaal minder CO2 uitstoot als je met de fiets naar de supermarkt gaat om een courgette uit Argentinië te kopen.